Lyssna på sidan Lyssna
Flygbilder tagna av Pierre Klasson med drönare. Visar området Tällevad II. Godkänt av Lantmäteriet.

Detaljplaner

Läs mer om:

Detaljplaner

Inom tätorter och ibland även utanför dessa, krävs att kommunen upprättar detaljplan och beskriver vilka regler som gäller inom området för byggnation eller markanvändning.

Detaljplaner arbetas fram av kommunen och innan en sådan har antagits, har berörda möjlighet att yttra sig om detaljplanen.

Sävsjö kommuns äldsta detaljplan, som fortfarande gäller, är sedan 1925.

Under rubriken Detaljplaner, presenteras ett urval av planer som är under arbete eller nyligen antagna. Under relaterad information, Karta - Detaljplaner Sävsjö kommun, hittar man gällande detaljplaner i hela kommunen.

Klicka på bilden för att se hur ett planförfarande kan gå till.


Detaljplanen är en planform som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. I planen anges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändning för såväl enskilda och företag som kommunen och staten.

Detaljplanens bestämmelser reglerar vad som ska vara park och gata, vilken mark som får bebyggas, hur höga husen får vara samt hur stor del av fastigheten som får bebyggas med mera. Till skillnad från översiktsplanen är detaljplanen juridiskt bindande. Detaljplanen ges alltid en genomförandetid som kan variera mellan fem och femton år. Efter genomförandetidens utgång kan planen fortsätta att gälla. Om planen ändras eller upphävs kan det göras utan hänsyn till tidigare byggrätter och fastighetsägarna kan inte kräva skadestånd.

 

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.