Lyssna på sidan Lyssna

Tillsyn och inventering

Sävsjö kommun genomför inventeringar för att fånga upp de anläggningar som inte uppfyller dagens krav. Flera områden i kommunen är redan inventerade och vissa delar återstår. Målet är att det ska vara klart senast år 2028.

En avloppsanläggning på den egna fastigheten räknas som miljöfarlig verksamhet. Smittspridning, vergödning
av vattendrag och okontrollerad spridning av kemikalier är några av de risker som finns med enskilda avlopp som inte uppfyller kraven på rening.
I Sävsjö kommun finns ungefär 2000 enskilda avlopp. En stor andel av dem kommer inte att klara de nuvarande kraven.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljöinspektör, avlopp

Rana Altheab
0382-152 60