Lyssna på sidan Lyssna
En åker i dimma med gärdesgård och granar

Jordbruk och djurhållning

"Äng är åkers moder" heter det. På ängen slogs hö och på åkern odlade man spannmål. För att åkrarna skulle ge spannmål behövdes gödsel, det vill säga avföring från djuren som i sin tur behövde hö för att klara sig under vintern.

Det finns ett stort antal små och stora jordbruksföretag i Sävsjö kommun där de flesta har djurhållning. Från jordbruk och djurhållning kan det ske utsläpp till mark, vatten och luft som kan störa omgivningen.

Vissa delar av verksamheten är särskilt viktiga att ha uppsikt över och är stallgödsel, växtodling, gödsling, hantering av kemiska bekämpningsmedel, hantering av dieselolja samt produktion av farligt avfall.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se