Lyssna på sidan Lyssna

Föreningsforum Sävsjö

Sävsjös föreningsliv är stort och engagerat, 80 deltagare från 30-talet föreningar på det första Föreningsforum Sävsjö. Imponerande!

 

 

Torsdagen den 1 februari arrangerade vi för första gången Föreningsforum i Sävsjö och som medarrangör hade vi med oss RF-SISU Småland.

RF-SISU Småland har tidigare varit med och arrangerat "Idrottsforum" i flera kommuner - en lokal mötesplats för idrotten. I Sävsjö enades vi tillsammans med RF-SISU att inkludera även andra ideella föreningar och organisationer vilket blev ett ”Föreningsforum”. Detta visade sig vara ett lyckat vägval. 80 deltagare är imponerande många för en kommun i Sävsjös storlek

PG Fahlström och Mats Glemne från Linnéuniversitetet guidade under kvällen, med stöd av tre ”framtida utmaningar för föreningslivet”.

  • Hur ökar vi föreningsdeltagande bland barn och unga?
  • Hur kan vi bidra till ett mer jämlikt föreningsdeltagande?
  • Hur ökar vi möjligheterna till att vara aktiv hela livet?

 

 

Åhörarna fick inspel från aktuell forskning och goda exempel från föreningslivet i Sävsjö, i mindre grupper fick föreningar, politiker och kommunens representanter sedan samtala med varandra kring vardera utmaning.

Samtalen vid borden kommer att sammanfattas och skickas ut till deltagarna i efterhand.

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Therese Petersson (KD), summerade kvällen så här:

– Det har varit en värdefull kväll. Vi sitter med samma utmaningar. Ett styrkebesked att så många närvarar från föreningslivet. Tillsammans är ett starkt ledord. Utmärkande för Sävsjö är att tänka bredare med ett samlat Föreningsforum, och vi hoppas att kvällen kommer ge ringar på vattnet framöver.

 

 

Anderas Hugosson och Ulrika Petersson på Sävsjö kommuns serviceförvaltning har planerat Föreningsforum, tillsammans med David Lindberg från RF-SISU Småland.