Sävsjös trädgård

Läs mer om:

Sävsjös trädgård

I Sävsjö kommun har vi utvecklat vår tradition som trädgårdskommun. Planteringarna i gatumiljön är ett kännetecken för Sävsjö och något som skiljer oss från de flesta andra kommuner i landet.

Framväxten av Sävsjös trädgård startade när vi fick planfria järnvägskorsningar och stora grönytor planerades i anslutning till tunnlar och viadukter. Istället för att plantera gräs som kräver mycket skötsel, skapade dåvarande stadsträdgårdsmästare Stefan Lagerqvist planteringar med många perenner tätt planterade.

Idag är Sävsjös trädgård ett begrepp som är känt i hela Sverige.

Inom parkenheten förvaltar vi även lekplatser, grönytor och naturmark. Dessutom sätter vi varje år ut många blomurnor. Allt för att kommunen ska leva upp till devisen Sävsjös Trädgård.

Följ oss gärna på instagram, där Sävsjös Trädgård ofta delar bilder på arbetet. Sök efter @savsjokommun.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.