Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Eksjöhovgård

Eksjöhovgård är det samlade namnet för den histpriska gård där både Eksjöhovgårds slottsruin och Eksjöhovgårds värdshus ingår. Läs en sammanfattning av historien kring Eksjöhovgård.

Eksjöhovgårds Värdshus

Eksjöhovgårds historia

Gåvor till folket i Ekesio

Eksjöhovgård eller Ekesio, som gården då hette, syns första gången i ett dokument från 1287. Då låter Cecilia Elofsdotter skriva sitt testamente, där hon bland annat ger gåvor till sitt gårdsfolk i Ekesio. Gården testamenterades senare till Nydala kloster, vilket var ganska vanligt bland medeltidens stora jordägare.

Från Nydala kloster till Sven Sture

Efter ett sekel i klostrets ägo kom Eksjöhovgård genom ett jordbyte år 1420 i Sven Stures ägo. Gården hade vid den tiden ett strategiskt läge. Under 1300-talet och en bit in på 1400-talet fanns häradets tingsplats här och gården låg centralt intill handelvägar söder- och västerut.

Eksjöhovgård ärvdes sedan av den yngre Stureättens anfader Nils Sture. Under Sturarnas tid blev Eksjöhovgård kärnan i ett omfattande godskomplex. År 1616 dog Stureätten ut och Eksjöhovgård kom i andra händer. Godset hade då för länge sedan mist mycket av sin betydelse, eftersom Sturarna under årens lopp förvärvat egendomar närmare rikets centrum, Stockholm.

Eksjöhovgårds slott

Fältmarskalken Carl Mauritz Lewenhaupts ägde godset i mitten av 1600-talet. I hans ägo började bygget av en ståndsmässig bostad i tre våningar av sten med två flyglar framför.

Idag står byggnaden kvar som ett monument över den svenska högadelns många kostsamma byggnadsprojekt under stormaktstiden. Ruinen har också gett inspiration till Sävsjö stadsvapen.

Läs mer om Eksjöhovgårds slottsruin

Eksjöhovgårds herrgårdsbyggnad (värdshus)

Herrgårdsbyggnaden byggdes 1805, där uppgiften var att ta tillvara på kopparmalm i Fröderyd och Eksjöhovgård skulle ge kol för ändamålet. Men det blev ingen lönande affär och bolaget upplöstes. Under åren har Eksjöhovgård haft en rad olika ägare.

En ägare av Eksjöhovgård var patron GA Fagerberg. Fagerberg upplät mark för byggnation av järnvägen. Sedan år 1967 blev Sävsjö kommun ägare till Eksjöhovgård, som under många år drevs som ett värdshus. Värdshuset är för tillfället stängt.

Statarstugan

För mer information om Statarstugan, läs här:

Statarstugan

Skomakarmuseum

Information om Skomakarmuseumet finns här:

Skomakarmuseum

Brandmuseum

För mer information om brandmuseumet finnns den här:

Brandmuseum

Magasinet

Mer information om Magasinet finns här:

Magasinet

Vallsjö nya kyrka

Informationen om Vallsjö nya kyrka finns här:

Vallsjö nya kyrka

Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.