Lyssna på sidan Lyssna

Sävsjö by

Sävsjö by längsmed Sävsjö Häradsväg

Åskan slog ner i Tingshuset

Sävsjö by ligger vackert vid Sävsjön och byns namn lånades ut till stationssamhället Sävsjö, som bildades 1864 när Södra stambanan byggdes från Malmö till Nässjö. Järnvägen planerades först att gå genom byn, med ett stationshus vid Sävsjöns östra strand.

Det var dock ett förslag som inte gillades av bönderna i byn. Alldeles stopp blev det när ägaren till Södergården fick veta att han måste riva sin ladugård, som råkade ligga mitt i vägen för det tilltänkta banan. Det berättas att bönderna tydligt talade om för järnvägens ingenjörer att de kunde dra vart de ville med sin bana, men över byns marker skulle då otyget inte fram.

Järnvägen kom sedan att hamna någon kilometer österut på andra sidan Torkån, där patron Fagerberg på Eksjöhovgård upplät mark. Sävsjö by var häradets tingsplats under 1600-talet och fortfarande kallas platsen där tinget hölls för Tingsslätt. En dramatisk händelse skedde 1618 då åskan slog ned i tingshuset mitt under pågående förhandlingar och tre personer dog.

"Tjuvakistan"

I Sävsjö by finns fortfarande gårdsnamn som kommer från det uppdrag man hade när tingsplatsen låg i byn. I Skrivaregården bodde skrivaren som skrev vid tinget. Och i Kistegården förvarades kistan, det vill säga dombok och viktiga handlingar. Det sägs också att ”tjuvakistan” inrymdes här, det vill säga motsvarigheten till häradshäktet. Här satt alltså fångarna under tingsförhandlingarna.

Gårdsnamn som beskriver läget

Som i många andra byar finns också gårdsnamn som beskriver läget. Södergården, Mellangården och Norrgården är sådana namn.

Stenvalvsbro i Sävsjö by

I byn finns en vacker och väl bevarad stenvalvsbro där vägen tidigare gick. Valvbroar av sten är de idag äldsta bevarade stenbroarna. Den är kallmurad utan murbruk och består av inpassade naturstenar. Dessa tar upp tyngden av bron och lasten på denna genom att fördela tryckkrafterna utefter bron. Bron byggdes 1897, tidigare låg på samma plats en träbro.

Sävsjö kommun tillhandahåller webbplatsen visitsavsjo.se som en service till invånare och turister som besöker vår kommun.
Vi är beroende av den information som lämnas till oss och reserverar oss för eventuella faktafel.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.