Lyssna på sidan Lyssna

Sankt Sigfrids källa

Bild på Sankt Sigfrids Källa längsmed Sävsjö Häradsväg

En helig plats

Källan och den intill liggande stenhällen med sina markerade gropar i den släta ytan, ligger vid Vallsjöns sydsida. Kanske upptäcktes källan och blev en helig plats snart efter att människor bosatt sig här för att mänskligheten har dyrkat källor, liksom egendomliga naturformationer, sedan urminnes tider.

Ny lära

Århundradena gick och runt 1000-talet nåddes våra bygder av en ny lära. Troligtvis var många smålänningar skeptiska och kanske inte så villiga att överge sin gamla fäderneärvda asatro. Men i slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet hade de flesta låtit döpa sig till kristendomen.

Dopplats

Det kanske var så att källan var ett tungt vägande skäl till att Vallsjö gamla kyrka hamnade där den gjorde. De första kristna missionärerna sökte sig gärna till för bygdens folk heliga platser. Under missionstiden döptes de nyomvända oftast vid någon källa, som tidigare haft anknytning till den hedniska kulten och därför betraktades med invand respekt.

Smålänningarnas första apostel

Källan har fått sitt namn efter Sankt Sigfrid, smålänningarnas förste apostel. Han verkade i Sverige under första hälften av 1000-talet, alltså på Olof Skötkonungs tid.

Sägnen berättar att Sankt Sigfrid, på sina missionsvandringar bland de hedniska smålänningarna också kom till byn Vallsjö. Men han blev inte särskilt väl mottagen, inte ens dryck ville man ge honom. Besviken och missmodig föll han på knä på en stenhäll strax ovanför sjökanten och bad till Vår Herre. Och se, strax sprang en källa upp framför honom och han kunde dricka sig otörstig.

Märken efter Sankt Sigfrids knän

Om skålgroparna i den numera mossklädda stenen berättar sägnen att de är märken efter Sankt Sigfrids knän, då han bad så intensivt efter vatten. Sannare och säkert mer vetenskapligt är nog att skålgroparna eller älvkvarnarna som de också kallas, knackats ut. Om funktionen för dessa gropar vet man inte särskilt mycket, bara att det hade någon form av magisk betydelse. Kanske att offra i eller att smörja in med ämnen av olika slag.

Kontakt

Adress:

Sävsjö kommun
+4638230606
turism@savsjo.se

Sankt Sigfrids källa ligger nära Vallsjö gamla kyrka.

Hitta hit – gå till Google maps Länk till annan webbplats.

Sävsjö kommun tillhandahåller webbplatsen visitsavsjo.se som en service till invånare och turister som besöker vår kommun.
Vi är beroende av den information som lämnas till oss och reserverar oss för eventuella faktafel.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.