Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Gravfält Norra Ljunga

Gravfält som troligen använts så långt tillbaka som yngre järnåldern. Här finns både gravhögar, treuddar, stensättningar och domarringar.

Gravfält Norra Ljunga längsmed Sävsjö Häradsväg

Minst 100 gravar och stensättningar

En sista vioplats under lång tid

På Norra Ljunga gravfält finns både gravhögar, treuddar, stensättningar och domarringar. Gravfältets sammansättning med olika gravtyper tyder på att det använts under mycket lång tid och att det bott människor här väldigt länge.

Tredudd

De flesta av de minst 100 gravar och stensättningar som finns här är svåra att urskilja men några syns tydligt. Till exempel den treudd som har närmare tio meter långa armar. De är svåra att tidsbestämma men finns ofta ihop med gravhögar, vilka var vanliga vid yngre järnåldern det vill säga cirka 800-1050 efter Kristi födelse.

Domarringar

På gravfältet syns flera välvda högar tydligt. Domarringarna består vanligtvis av nio eller tolv stenar som bildar en rund krets. De här gravarna är ofta från århundradena efter Kristi födelse. Tyvärr är dessa svåra att se på Norra Ljunga gravfält.

Den nya kyrkan

När kyrkan byggdes på 1100-talet och människorna i byn kristnades, kom inte gravfältet att användas längre. Därefter begravdes byborna på kyrkogården.

Kontakt

Sävsjö kommun
+4638230606
turism@savsjo.se


Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.