Lyssna på sidan Lyssna

Västragårds gravfält

Västragårds gravfält

Västragårds gravfält är beläget cirka tre km från Sävsjö utmed Gamla Vrigstadvägen, längsmed Sävsjö Häradsväg.

På Västraårds gravfält finns flera fasta fornlämningar, som stensättningar, gravhögar och resta stenar. Den mest kända och uppseendeväckande är en runsten kallad Västragårdsstenen. Runstenen är av grågranit och närmare tre möter hög. Därmed är den ett av Smålands ståtligaste runmonument.

Ristningens utformning och runornas former visar att stenen är från slutet av vikingatiden. Uppgifter från 1660-talets fornminnesinventering visar också att runstenen står kvar på sin ursprungliga plats. Texten på stenen lyder; "Vråe satte denna sten efter Gunne sin broder Han dog i England".

Sävsjö kommun tillhandahåller webbplatsen visitsavsjo.se som en service till invånare och turister som besöker vår kommun.
Vi är beroende av den information som lämnas till oss och reserverar oss för eventuella faktafel.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.