Lyssna på sidan Lyssna

Vallsjö gamla kyrka

Framsidan av kyrkan
Sidan av kyrkan

På kullen vid Vallsjöns strand ligger en kulturpärla i Njudungsbyggden. Vallsjö gamla kyrka är helt av medeltida karaktär och ligger i anslutning till den gamla kultplatsen vid Sigfridskällan.

I korportalen finns en tympanon föreställande ett lejon med mansansikte, som anfalles och bites i halsen av ett rovdjur, troligen en varg. Förebilden finns i Lunds domkyrka. Predikstolen i bondbarock är från 1600-talet.

Vallsjö gamla kyrka tillhör den grupp av romanska kyrkor i Njudung som tillkommit under 1100-talets andra hälft. Kyrkan hade en gång ett smalt torn, men detta förstördes av danskarna år 1568.

Av kyrkans nuvarande inredning är sannolikt predikstolen från slutet av 1600-talet äldst. De spektakulära takmålningarna är från 1700-talets mitt. Kyrkan används sommartid, för gudstjänster och förrättningar.

Kontakt

Sävsjö kommun tillhandahåller webbplatsen visitsavsjo.se som en service till invånare och turister som besöker vår kommun.
Vi är beroende av den information som lämnas till oss och reserverar oss för eventuella faktafel.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.