Logotyp Sävsjö kommun

Välkommen, redaktörer!

Du är nu inloggad som redaktör. För att se redigeringsgränssnittet behöver du gå till en sida där du har redigeringsbehörighet. Klicka på den delgren av sidan du vill redigera och klicka sedan på pennan i hörnet. I redaktörsmanualen kan du få tips på hur du utför olika vanliga moment i redigeringen.

Inloggning

För webbkontoanvändare

Ange användarnamn och lösenord för att komma åt redigeringsläget.