Sävsjös trädgård

Läs mer om:

Sävsjös trädgård

I Sävsjö kommun har vi utvecklat vår tradition som trädgårdskommun. Planteringarna i gatumiljön är ett kännetecken för Sävsjö och något som skiljer oss från de flesta andra kommuner i landet.

Framväxten av Sävsjös trädgård startade när vi fick planfria järnvägskorsningar och stora grönytor planerades i anslutning till tunnlar och viadukter. Istället för att plantera gräs som kräver mycket skötsel, skapade vår stadsträdgårdsmästare Stefan Lagerqvist planteringar med många perenner tätt planterade. Hela historien hittar du bland informationsmaterialet till höger.

Idag är Sävsjös trädgård ett begrepp som är känt i hela Sverige och detta beror till stor del på mycket engagerat arbete från stadsträdgårdsmästaren och hans team.

Inom parkenheten förvaltar vi 28 lekplatser, cirka 42 hektar grönytor, 9 hektar planteringar och 117 hektar naturmark. Dessutom sätter vi varje år ut cirka 120 blomurnor. Allt för att kommunen ska leva upp till devisen Sävsjös Trädgård.

Parkenhetens framgångsrika arbete och goda rykte har bland annat lett fram till att man, förutom kommunens planteringar, idag även sköter andra grönytor och planteringar.

Kontakt

Gata - och parkenheten
Djurgårdsgatan 1
576 80 SävsjöFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.