Lyssna på sidan Lyssna

Gång- och cykelvägar

I Sävsjö finns cirka 2,8 mil gång- och cykelvägar. Vår målsättning är att knyta ihop gång- och cykelvägnätet så att man i princip inte ska behöva gå eller cykla på gator med mycket trafik. Där det finns utrymme försöker vi också att separera gång- och cykelvägarna från gatan, antingen med en skiljeremsa eller med nivåskillnad. När man byggde gator förr var det i första hand framkomligheten för biltrafiken som var viktig. Idag är det viktigast att skydda gående och cyklister och då givetvis främst barnen.

Gång- och cykelplan

Sävsjö kommuns gång- och cykelplan syftar till att skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbet där cykeln som transportmedel är i fokus. Åtgärdsprogrammet beskriver konkreta åtgärder för att förbättra trafiksituationen för fotgängare och cyklister.

 


I kartan finns gång- och cykelvägarna i kommunen. Zooma och panorera i kartan.


Aktivera kartan

Felanmälan gång-och cykelvägar

Vi är tacksamma om du anmäler fel på GC-vägar gå direkt till e-tjänsten Synpunkt,

Gå till e-tjänsten Synpunkt Sävsjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gata - och parkenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Gata-och parkchef

Tomas Lundin
0382-152 48

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.