Lyssna på sidan Lyssna

Gång- och cykelvägar

I Sävsjö finns cirka 2,8 mil gång- och cykelvägar. Vårt mål är att knyta ihop gång- och cykelvägnätet så att du inte ska behöva gå eller cykla på gator med mycket trafik. Där det finns plats försöker vi också att skilja gång- och cykelvägarna från gatan, antingen med en skiljeremsa eller med nivåskillnad. Förr var det biltrafiken som var viktigast. Idag är det viktigast att skydda gående och cyklister och då främst barnen.

Gång- och cykelplan

Sävsjö kommuns gång- och cykelplan är till för kommande arbete där cykeln som transportmedel är i fokus. Arbetet ska göra att trafiksituationen för fotgängare och cyklister blir bättre och säkrare.


I kartan finns gång- och cykelvägarna i kommunen. Zooma och panorera i kartan.


Felanmälan gång-och cykelvägar

Vi är tacksamma om du anmäler fel på GC-vägar gå direkt till e-tjänsten Synpunkt,

Gå till e-tjänsten Synpunkt Sävsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Gata - och parkenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Gata-och parkchef

Tomas Lundin
0382-152 48