Lyssna på sidan Lyssna

grusväg som finns i en barrskog

Enskilda vägar

Statsbidragvägar

I Sävsjö kommun finns cirka 30 mil statsbidragsvägar, varav 23 mil sköts i kommunens regi. Kravet för att få statsbidrag för en väg är att väglängden är minst 1 kilometer och att vägen betjänar minst en helårsboende. Fördelningen på bidrag är för närvarande i Sävsjö kommun 65 procent från vägverk och 35 procent från kommunen.

Utfartsvägar

Utfartsvägar är vägar som inte fyller kraven för statsbidragsvägar (sträckan ska vara minst 100 meter och max 1 kilometer). På vägen ska också finnas helårsboende. Skillnaden i skötselstandard är att utfartsvägar inte sandas mot halka, inte dammbindes samt att vägkanterna inte röjs från sly.

I kartan visas statsbidragsvägar i lila färg och utfartsvägar i blå färg.
Du kan zooma och panorera i kartbilden. Klicka på vägmarkeringarna för mer information.

Vägunderhåll och snöröjning

Gata/parkenheten arbetar efter en områdesfördelning vid snöröjning och annat vägunderhåll av enskilda vägar.

Områdesfördelningen för enskilda vägar.PDF

Riktlinjer för enskilda vägar, fastställd 2021.PDF

Aktivera kartan

Kontakt

Gata - och parkenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Gata-och parkchef

Tomas Lundin
0382-152 48

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.