Lyssna på sidan Lyssna

grusväg som finns i en barrskog

Enskilda vägar

Statsbidragvägar

I Sävsjö kommun finns cirka 30 mil statsbidragsvägar, varav 23 mil sköts i kommunens regi. Kravet för att få statsbidrag för en enskild väg är att vägen är minst 1 kilometer och att vägen nyttjas av minst en helårsboende. Fördelningen på bidrag är för närvarande i Sävsjö kommun; 65 procent från Trafikverket och 35 procent från kommunen. Enskilda vägar som får statsbidrag och där Sävsjö kommun driftar vägen kallar vi driftsbidragsvägar.

Utfartsvägar

Utfartsvägar är vägar som inte fyller kraven för statsbidragsvägar (sträckan ska vara minst 100 meter och max 1 kilometer). På vägen ska också finnas helårsboende. Skillnaden i skötselstandard är att utfartsvägar inte sandas mot halka, inte dammbindes samt att vägkanterna inte röjs från sly.

I kartan visas driftbidragsvägar i lila färg och utfartsvägar i blå färg.
Du kan zooma och panorera i kartbilden. Klicka på vägmarkeringarna för mer information.

Vägunderhåll och snöröjning

Gata/parkenheten arbetar efter en områdesfördelning vid snöröjning och annat vägunderhåll av enskilda vägar.

Områdesfördelningen för enskilda vägar. Pdf, 453.2 kB.

Riktlinjer för enskilda vägar, fastställd 2021. Pdf, 912.5 kB.

Bruttoviktsnedsättning av vissa driftbidrags- och utfartsvägar

Vid tjällossning på senvintern bruttoviktsnedsätts följande driftbidrags- och utfartsvägar:

Kontakt

Gata - och parkenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Gata-och parkchef

Tomas Lundin
0382-152 48