Lyssna på sidan Lyssna

Lekplatser och parker

Parkenheten sköter och utvecklar Sävsjös trädgård som är ett varunamn för Sävsjö kommun som är känt i hela Sverige. Storheten i planteringarna inom kommunen bygger på perenna växter i gatumiljön. Uppbyggnaden av Sävsjös trädgård har genomförts genom engagemang från Sävsjös stadsträdgårdsmästare och hans team.