Lyssna på sidan Lyssna

Två familjer

Vanliga frågor och svar om coronaviruset, covid-19

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får som rör kommunens verksamhet. Vi fyller på efter hand som frågor kommer in och arbetar för att snabbt få fram ett korrekt svar.

Allmänt

Deltagartaken för privata och allmänna sammankomster höjs i flera steg under sommaren, härnäst den 29 september. Läs mer om vad som gäller just nu på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats och på Krisinformation.selänk till annan webbplats.

Alla regelverk syftar till att göra det möjligt för människor att hålla avstånd i verksamheterna och på arrangemangen, och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Hur många får samlas i olika lokaler?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en tabell med information om hur många deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler från den 15 juli. I tabellen finns hänvisningar till de regelverk som gäller.

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats för max antal deltagare på sammankomster och i olika lokaler.länk till annan webbplats

Frågor om allmänna och privata sammankomster?

Har du frågor om vad som gäller för allmänna och privata sammankomster? Läs mer på Länsstyrelsens webbplats länk till annan webbplats eller hos Polisen.se.länk till annan webbplats Du kan också mejla dina frågor till covid19.jonkoping@lansstyrelsen.se

savsjo.se uppdaterar vi antal bekräftade fall av covid-19 i kommunen. Statistiken är hämtad från Folkhälsomyndighetens statistikverktyg. Den visar en lägesbild av hur det såg ut för ungefär två veckor sedan. Därför är det bra att se siffrorna över lite längre tid och se trender i om antalet smittade går upp eller ner.

Din region ansvarar för information om vaccination av allmänheten. Det är också din region som ansvarar för att genomföra vaccinationen av allmänheten.

Här hittar du information om vaccination:

1177 och Folkhälsomyndigheten

På Vårdguidens webbplats 1177.selänk till annan webbplats kan du hitta information om vaccination mot covid-19. Läs också frågor och svar om vaccination hos Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats

Du kan också hitta övergripande information om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. länk till annan webbplats

Lättläst och teckenspråk

Information om vaccination finns även på lättläst svenska på 1177.selänk till annan webbplatsoch på teckenspråk på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Sävsjö kommun har en intern inriktnings- och samordningsfunktion, förkortad ISF.

Gruppen träffas regelbundet och består av olika representanter från kommunens verksamheter och har som uppgift att samordna information och insatser. Sävsjö kommun ingår också i ett regionalt arbete i Jönköpings läns F-samverkan och får där del av löpande information från smittskyddsläkare och från beredskapsenheten på länsstyrelsen.

 

Gör en insats

Vuxenvandra i coronatider

Sävsjö kommuns fritidsledare och fältpedagoger ser ett behov av att fler vuxna är ute på stan. Därför söker vi frivilliga som är intresserade av att vuxenvandra i Sävsjö kommun.

På grund av smittoläget är vuxenvandringen för frivilliga för närvande inte igång men vi tar gärna emot din intressenanmälan.

Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse att vuxenvandra.

Föreningsvandring

Vi söker också hjälp av föreningar som mot ekonomisk ersättning hjälper till att nattvandra i våra tätorter i kommunen.

Anmälan görs till kultur- och fritidsenheten genom att mejla kultur-fritid@savsjo.se. I anmälan anger er förening hur många veckor ni önskar att nattvandra, under vilken period och vem som är er kontaktperson. Föreningsvandringen sker fram till den 31 oktober 2021.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kultur- och fritidsenheten, kultur-fritid@savsjo.se.

Bidra inte till ryktesspridning

Bidra inte till ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information i sociala medier. Dela endast bekräftad information från säkra källor, såsom myndigheter, regioner och kommuner.

Insatser från civilsamhället och olika frivilliggrupper har stor betydelse i både vardag och i kriser, något som inte minst den pågående coronapandemin visat. För att säkeställa tillgången på resurser har Sävsjö kommun utvecklat en e-tjänst där privatpersoner, föreningar, organisationer, församlingar eller liknande kan anmäla sitt intresse att hjälpa till - nu eller i en framtid när behov eventuellt uppstår. En matchning och samverkan kommer också ske gentemot befintliga aktörer som är i behov av stöd för att utföra sina respektive uppdrag. Välkommen med din intresseanmälan!

Till e-tjänsten för frivilliga insatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upplever du trängsel?

Trängs folk i butiken, på restaurangen eller någon annanstans utan att tänka på att de kan sprida coronaviruset? Nu har du möjlighet att tipsa kommunen. Välkommen med din synpunkt!

Om smitta och smittspridning

Coronaviruset och Covid-19 kan ge ett eller flera av följande symtom:

 1. hosta,
 2. feber,
 3. andningsbesvär,
 4. snuva,
 5. halsont,
 6. huvudvärk,
 7. muskel- och ledvärk,
 8. illamående.

Om du upplever symptom uppmanas du att testa dig för covid-19.

Invånare i Sävsjö kommun ska testa sig för covid-19. Det gäller för alla som har symtom, även milda symtom. Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagningen. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare instruktioner.

Provtagning sker endast efter tidsbokning

Provtagning sker endast efter tidsbokning, antingen digitalt via appen Bra Liv Näralänk till annan webbplats eller genom att ringa vårdcentralen 010-24 38 610. Du ska alltså inte gå till vårdcentralen för provtagning utan att ha bokat tid först. Anledningen är att regionen vill hindra smittspridning. Provtagningen sker på baksidan av vårdcentralen i Sävsjö.

Om ditt barn ska testas för covid-19 är det du som vårdnadshavare som tar kontakt med vårdcentralen och bokar tid.

Du kan läsa mer om provtagning på 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats

Barn och unga

Huvudprincipen för Sävsjö kommuns förskolor och skolor är att vi följer anvisningar och beslut från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Jönköpings län.

På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finner du som förälder eller vårdnashavare information om vad du gör om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Fritidsgårdarna är åter öppna måndag-lördag.

Här erbjuds i nuläget flera fritidsaktiviteter såsom att spela spel, biljard, pingis, rörelseaktiviteter. Du kan boka musikrum eller varför inte boka in dig i Makerspacerummet och testa robotprogrammering, trycka T-shirts ,VR-glasögon och mycket mer.

Information kommer löpande ut på respektive fritidsgårdars sociala medier.

Du kan även ringa ungdomstelefonen om du har frågor om öppettider eller aktiviteter samt bokningar 079-0609542

Kontaktuppgifter fritidsgårdssamordnare: hanna.leandersson@savsjo.se

Evenemang, aktiviteter, föreningar och sport

För svar på frågor om hur många som får samlas i olika sammanhang från och med den 15 juli, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har tagit bort de specifikt riktade råden till idrottsrörelsen under förutsättning att allmänna råd och föreskrifter följs. Sävsjö kommun rekommenderar även fortsatt att ombyte och dusch sker hemma.

 • Även fortsatt är det viktigt att hålla avstånd och att ta personligt ansvar för att undvika trängsel i omklädningsrummen.
 • Vid publika arrangemang inom- och utomhus skall publiken bestå av max 8 personer per sällskap med anvisad sittplats och en meter avstånd mellan sällskapen åt alla håll.
 • Vid publika arrangemang inomhus, utan anvisad sittplats är maxantalet 50 personer.
 • Stanna hemma vid symptom.
 • Tvätta händerna och/eller använd handdesinfektion.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit ett principbeslut om att de föreningar som så önskar får redovisa volymen av de aktiviteter som hölls motsvarande period året innan.

Inställda aktiviteter på äldreboenden och mötesplatser

Utifrån Folkhälsomyndighetens råd fortsätter vi att inte ha gemensamma aktiviteter på äldreboenden och mötesplatser. Det arrangeras därför inte några samlingar där det kommer in personer som inte bor på boendet. Även kommunens mötesplatser, som ligger i anslutning till boendena, stängs tills vidare.

Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Äldreomsorg och information för äldre

Folkhälsomyndigheten har, efter genomförd vaccination, lättat på sina rekommendationer för besök på särskilda boenden för äldre. Av den anledningen väljer nu även Sävsjö kommun att ta bort den avrådan som vi kommunicerat ut sedan tidigare. Det är fortsatt av största vikt att besök sker på ett smittsäkert sätt.

Tänk på att skydda äldre!

Du ska vara extra försiktig om du ska träffa en person som är äldre än 70 år eller som tillhör en riskgrupp. Trots att de boende har fått två doser av vaccinet finns det en liten risk för att de blir sjuka om de utsätts för smitta. Hög ålder är också den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta. Du kan även smitta andra utan att ha egna symtom.

Detta bör du tänka på vid besök hos närstående på äldreboende

Socialförvaltningen i Sävsjö kommun har utarbetat rutiner för säkra besök i kommunens verksamheter. Om du ska besöka anhöriga på äldreboenden ska du ta hänsyn till verksamhetens rutiner och regler. Om du har frågor ska du i förväg kontakta enhetschefen för boendet.

För att förhindra spridning av smitta till boende, besökare och personal ber vi er tänka på följande:

 • Det är den boende som bestämmer om den önskar besök från närstående. Vid ett besök har både den boende och besökaren ansvar för att besöket sker på ett säkert sätt för att minimera risken för smittspridning.
 • Besök ska ske i den boendes lägenhet eller om möjligt utomhus. Besökare rekommenderas att gå direkt till sin närståendes lägenhet.
 • Besök behöver inte bokas i förväg men ring gärna din närstående eller till enhetschef för att se om det är lämpligt med besök. Det bör inte ske besök av flera sällskap vid samma tillfälle. 2-3 besökare är lämpligt vid varje tillfälle och att tiden anpassas så att inte besök sker vid måltider.
 • Säkerställ att avstånd kan hållas (minst 2 meter)
 • Följ de anvisningar för besök som finns på särskilda boende.
 • Personal inom vård- och omsorg ska även fortsättningsvis använda skyddsutrustning för att skydda brukarna och sig själva från exponering av covidsmitta.

Följ även Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök

Vid besök gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Tvätta och sprita händerna på anvisad plats.
 • Nys och hosta i armvecket.
 • Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom.
 • Håll ett avstånd på 2 meter till andra.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök för att förhindra smittspridning på äldreboenden.länk till annan webbplats

Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta att följa rekommendationerna för att hindra smittspridning.

 • stanna hemma vid symtom
 • hålla avstånd till andra människor
 • tvätta händerna ofta.

Läs mer om vaccination hos Region Jönköpings länlänk till annan webbplats

Läs också frågor och svar om vaccination hos Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats

Tänk på att skydda äldre!

Du ska vara extra försiktig om du ska träffa en person som är äldre än 70 år eller som tillhör en riskgrupp. Trots att de boende har fått två doser av vaccinet finns det en liten risk för att de blir sjuka om de utsätts för smitta. Hög ålder är också den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta. Du kan även smitta andra utan att ha egna symtom.

Detta bör du tänka på vid besök hos närstående på äldreboende

Socialförvaltningen i Sävsjö kommun har utarbetat rutiner för säkra besök i kommunens verksamheter. Om du ska besöka anhöriga på äldreboenden ska du ta hänsyn till verksamhetens rutiner och regler. Om du har frågor ska du i förväg kontakta enhetschefen för boendet.

För att förhindra spridning av smitta till boende, besökare och personal ber vi er tänka på följande:

 • Det är den boende som bestämmer om den önskar besök från närstående. Vid ett besök har både den boende och besökaren ansvar för att besöket sker på ett säkert sätt för att minimera risken för smittspridning.
 • Besök ska ske i den boendes lägenhet eller om möjligt utomhus. Besökare rekommenderas att gå direkt till sin närståendes lägenhet.
 • Besök behöver inte bokas i förväg men ring gärna din närstående eller till enhetschef för att se om det är lämpligt med besök. Det bör inte ske besök av flera sällskap vid samma tillfälle. 2-3 besökare är lämpligt vid varje tillfälle och att tiden anpassas så att inte besök sker vid måltider.
 • Säkerställ att avstånd kan hållas (minst 2 meter)
 • Följ de anvisningar för besök som finns på särskilda boende.
 • Personal inom vård- och omsorg ska även fortsättningsvis använda skyddsutrustning för att skydda brukarna och sig själva från exponering av covidsmitta.

Följ även Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök

Vid besök gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Tvätta och sprita händerna på anvisad plats.
 • Nys och hosta i armvecket.
 • Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom.
 • Håll ett avstånd på 2 meter till andra.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök för att förhindra smittspridning på äldreboenden.länk till annan webbplats

Restauranger öppnar igen

De restauranger som öppnat från den 1 september är Södergården i Stockaryd, Göransgården i Vrigstad och Bryggaren i Sävsjö. Åtgärder för att minska smittspridningen är vidtagna även fortsatt. Tänk på att du som besökare måste ta ansvar genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du har förkylningssymtom.

Mötesplatserna stängda

Kommunens mötesplatser är stängda tills vidare. Beslutet omfattar all öppen verksamhet på Brygghörnan i Sävsjö, Söderhörnet i Stockaryd och Träffpunkten i Rörvik. Planerade evenemang, träffar, caféer och liknande är inställda. Även gymmet på Brygghörnan har stängt.

Är du vuxen och deltar i någon av våra dagverksamheter eller aktiviteter är du välkommen att delta som vanligt om du inte är förkyld eller har andra symtom på influensa. Har du symtom ska du stanna hemma och kurera dig som vanligt.

Tillhör du en riskgrupp eller om du har allvarliga symptom ska du kontakta vårdguiden via webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på telefon 1177.

Du ska stanna hemma 48 timmar efter att du blivit symptomfri. Frågor besvaras av ansvarig tjänsteperson eller platschef i respektive verksamhet.

Den som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själv kan tillaga sina måltider eller få behovet tillgodosett på annat sätt har rätt till matdistribution. Du ansöker om detta hos biståndshandläggare. Kontakta socialförvaltningen för mer information, ring 0382-154 60. Om du har frågor kan du även ringa Sävsjö kommuns växel på telefon 0382-152 00.

Information om matdistribution på savsjo.se.

Stöd och information till företag i coronakrisen

Pandemilagen (tillfällig covid-19 lag) lag påverkar verksamheter

Regeringen har beslutat om en tillfällig pandemilag för covid-19. Lagen ger regeringen större möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Den nya lagen träder i kraft den 10 januari 2021.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter

Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter till lagen. Du kan läsa föreskrifterna på Folkhälsomyndighetens webbplats. länk till annan webbplats

Föreskrifterna handlar bland annat om:

 • begränsningar av besökare och kunder,
 • anpassningar av verksamhetslokalerna för att uppnå ett avgränsat utrymme för de som uppehåller sig i lokalen (skyltning och information om begränsningarna).

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för handelsplatser som butiker och köpcentrum, gym- och idrottsanläggningar och badhus.

Frågor och svar om föreskrifter som rör pandemilagen (Folkhälsomyndigheten). länk till annan webbplats

Läs mer på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats om aktuella lagar som rör covid-19.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Länsstyrelsen har i uppgift av regeringen att kontrollera att den tillfälliga covid-19 lagen och dess föreskrifter följs. Länsstyrelsen kommer att kontrollera verksamheter genom tillsyn, antingen genom besök i din verksamhet eller på andra sätt.

Mer information om lagen och Länsstyrelsens tillsyn

På Länsstyrelsens webbplats finns en sammanfattning av vad Folkhälsomyndighetens föreskrifter betyder, det vill säga, vilka smittskyddsåtgärder du som verksamhetsutövare ska genomföra. Länsstyrelsen beskriver även hur de kommer att genomföra tillsynen av verksamheter.

Länsstyrelsens webbsida om den tillfälliga covid-19 lagen och tillsyn. länk till annan webbplats

 • Det kommer fortlöpande information om stödåtgärder från regeringen och dessa publiceras på www.verksamt.selänk till annan webbplats.
 • Om du har funderingar på hur du skall utveckla din verksamhet nu och framöver så kontakta Sävsjö kommuns näringslivschef Patrick Blomström 0382–152 15.
 • Sävsjö Näringslivs AB har en ständig länsdialog om vilka stödinsatser som behövs för företagen på kort och lång sikt. Dessa inspel vidarebefordras regelbundet till Regeringen. Har du några förslag och tankar på åtgärder som skulle stötta din bransch, kontakta Sävsjö Näringslivs AB. helena@snab.nu
 • Vi vill även lyfta möjligheten för hemsändningsbidrag för att trygga varuförsörjningen för boende i glesbygd. Se bifogade regler. Läs mer om hemsändningsbidrag här.länk till annan webbplats
 • Behöver du eller ditt företag akut hjälp eller stöd, kontakta Regions Jönköpings läns Företagsjour. Gå till webbplatsen för Företagsjour.länk till annan webbplats
 • Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats har också sammanfattande information om vilket stöd ditt företag kan få eller söka.

Omsättningsstöd till företagare

Du som driver enskild firma som har påverkats av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda företagare. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverketlänk till annan webbplats.

Information om omsättningssida på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Så kan ditt företag förstärka sin beredskap

Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har information om beredskap riktad till företagare på sin webbplats msb.se.länk till annan webbplats

Information in other languages

Where can I find information about Covid-19 and the coronavirus?

We recommend that you go to the Swedish Public Health Agencylänk till annan webbplats if you are looking for information about Covid-19 and the coronavirus in other languages for example in arabic, dari, somali or tigrinya.

The webpage krisinformation.selänk till annan webbplats also provides relevant information about Covid-19 and the coronavirus in other languages.

Covid-19 information for tourists

Krisinformation.selänk till annan webbplats has general information about Covid-19 restrictions and regulations in Sweden. The information comes from the Swedish authorities and is available in French, Dutch, German, Italian, Spanish, Russian, Mandarin, and Polish.

How do I book an appointment for vaccination against Covid-19?

For information on how to book an appointement for vaccination, visit 1177.selänk till annan webbplats. There you can find information in your language, or go directly to the webpage in English. länk till annan webbplats

If I still have questions about vaccination and Covid-19?

If you have questions about Covid-19, testing and vaccination, call 08 123 680 00 to reach the national helpline regarding Covid-19, in other languages.

The line is open on weekdays between 09.00 and 15.00. If you call outside
of these hours, you can leave a message and be called back.

The telephone line is staffed by health communication officers who speak English, Arabic, Somali, Farsi, Dari, Tigrinya, Amharic, Russian, Bosnian, Croatian, Serbian, and Spanish

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.