Lyssna på sidan Lyssna

Ansök om stöd enligt LSS

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till stöd och hjälp i vardagen. Du har möjlighet att få praktisk hjälp med det som du inte kan utföra själv.

Lagen om stöd och service (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, omfattar stöd till funktionshindrade i form av bland annat personlig assistans, gruppboende, korttidsboende och daglig verksamhet. Du kan också ha rätt till hjälp med inköp, städning och personlig hygien. Det kan vara en hjälp av en person att tillgodose dina rättigheter. Vilket stöd och vilken hjälp du kan få beror på dina individuella behov.

Ansök om insats enligt LSS i blanketten.

Blankett för ansökan om LSS-insats Pdf, 116.8 kB.


För personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att knyta kontakter och skapa vänskapsrelationer. Då kan en kontaktperson behövas som ger möjligheter till ett aktivare liv.

Kontaktpersonens uppgift är att vara en vän att dela intressen med och känna förtroende för.

Biträde (hjälp) av kontaktperson är en rättighet som finns inskriven i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Om du är i yrkesverksam ålder men inte klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, kan du ansöka om daglig verksamhet.

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som du kan få enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Om du vill ansöka om daglig verksamhet ska du kontakta socialförvaltningen så hjälper vi dig vidare.

Daglig verksamhet i Sävsjö kommun ska kännetecknas av ett bemötande som gör att man känner sig trygg och respekterad. Varje person i yrkesverksam ålder ska ha en individuell målsättning och efter förmåga erbjudas en anpassad och stimulerande daglig verksamhet. Vi vill i samarbete med socialpsykiatrin utveckla arbete och sysselsättning på företag och i offentlig verksamhet.

Habiliteringsersättning betalas ut till personer som har beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och deltar i den dagliga verksamheten. Habiliteringsersättningen är 60 kr per heldag och 30 kr per halvdag.

Hantverkaren

Dagcenter Hantverkaren finns på södra industriområdet i Sävsjö och är basen för den dagliga verksamheten. Här bedrivs flera olika arbetgrupper och verksamheter.

Mat och bak

I denna grupp lagar du mat och bakar. Arbetsuppgifterna innehåller alla moment från det att man tar emot beställningar och köper in råvaror, till att det levereras färdiga produkter. Bageriet lagar även lunch till deltagarna i Hantverkarens dagliga verksamhet.

Blixten

I arbetsgruppen Blixten arbetar personer som har ett stort behov av struktur. Alla har personliga assistenter och man jobbar på ett strukturerat sätt. Dagsschemat kan bestå av pictogrambilder, boardmakerbilder, foton och symboler som visar vad som ska göras och hur dagen är upplagd. Arbetsdagarna kan innehålla dessa aktiviteter:

 • promenader i naturen
 • besök i sinnesrummen
 • industrijobb
 • teckenkommunikation
 • gymnastik.


Allaktivitet

Det finns ett antal personer som inte tillhör gruppen Blixten men som har ett större behov av struktur. Dessa personer har inte personliga assistenter men erbjuds individuell handledartid så långt det är möjligt. Aktiviteter som de gör kan vara

 • skogspromenader
 • post- och ärenderundor
 • sinnesstimulering
 • tidningsläsning
 • gymnastik
 • musik.

Industrigrupp

I Industrigruppen ingår monteringsarbeten och avplock med mera. Det finns i nuläget utrymme för att utföra fler arbetsuppgifter och företag som önskar hjälp med allehanda enklare arbeten är välkomna att höra av sig.

Företagsförlagda grupper

Sjöbergs

Sedan 1970 har det funnits ett samarbete med AB Bröderna Sjöberg i Stockaryd. Det har genom åren varit flera funktionshindrade som har jobbat individuellt eller i den gruppverksamhet som finns på fabriken. Gruppen utför olika monteringsarbeten, ansvarar för plockning av monteringssatser, bruksanvisningar med mera.

Anti-Corr

År 1998 startades en produktionsinriktad företagsförlagd verksamhet på Anti-Corr AB i Sävsjö. Arbetsuppgifterna består av olika förekommande monteringsarbeten inom produktionen.

Det finns också personer som har individuella arbetsplatser ute på andra företag.

Smörblommans Café och Hantverk

I Stockaryd ligger Smörblommans Café och Hantverk och här jobbar vi med textilhantverk på olika sätt. Vi på smörblomman café och hanverk väver mattor, löpare, dukar och syr kuddar, förkläden med mera. Här kan du beställa din egen matta, köpa en present eller bara njuta av en fikapaus och vi bakar kaffebrödet själva.

Vi säljer också trähantverk som tillverkas på Dagcenter Hantverkaren i Sävsjö.

Vi har öppet måndag - fredag 10.00 - 16.00.
Lunchstängt 12.00 - 13.00.

Sävsjö kommun har fem boenden för vuxna med funktionsnedsättning. 4 boenden finns i Sävsjö tätort och ett boende finns i Stockaryd.

Du har en egen lägenhet som du själv möblerar, bestämmer över och ska ta hand om. Men i gruppbostaden finns också gemensamma utrymmen där du, dina grannar och personalen kan laga mat tillsammans och umgås.

Det är svårt att beskriva exakt hur det är att bo i en bostad med särskild service. Det beror på hur du vill ha det och vad som är viktigt för dig och dina grannar i bostaden.

På boendet har du närhet och tillgång till personal dygnet runt. Du bestämmer själv vad du vill ha stöd med och ni gör tillsammans upp en plan för att du ska kunna känna dig så självständig som möjligt.

Bostad med särskild service är till för dig som behöver:

 • stöd av personal dygnet runt
 • ha personal väldigt nära
 • direkt stöd av personal flera gånger om dagen
 • stöd med omvårdnad, som att tvätta sig, klä på sig och förflytta sig i eller utanför bostaden
 • stöd för att vara tillsammans med andra, som vänner och familj.

 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan i vissa fall behöva bo utanför den egna familjen.

Behovet av annat boende kan vara orsakat av en särskilt komplicerad funktionsnedsättning eller av att barnet behöver en särskilt anpassad utbildning utanför hemorten och inte har möjlighet att pendla till hemmet.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn innebär att skolungdomar som har en funktionsnedsättning och är över 12 år gamla kan ha rätt till stöd före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar i form av fritidsverksamhet.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att barnet/ungdomen tillfälligt vistas på korttidshem, hos en familj eller deltar i lägerverksamhet. På så sätt kan anhöriga få avlastning samtidigt som barnet/ungdomen får miljöombyte. Insatsen kan vara regelbunden eller erbjudas vid akuta situationer.

Om du har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp kan du ansöka om personlig assistent. Du ska vara under 65 år för att kunna söka insatsen.

För att få personlig assistans måste du ha behov av något av följande:

 • hjälp med personlig hygien
 • hjälp med måltider
 • hjälp med att klä av och på dig
 • hjälp med att kommunicera
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Stödet är knutet tilll dig personligen. Det ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Du har rätt till stort inflytande på hur du ska få hjälp och av vem. Du kan ha flera assistenter och hjälpen kan ordnas på olika sätt.

Om du behöver hjälp med grundläggande behov 20 timmar eller mindre per vecka beslutar kommunen om ersättningen. Överstiger det grundläggande behovet 20 timmar är det Försäkringskassan som beslutar.

LSS-handläggaren i Sävsjö kommun eller handläggare vid Försäkringskassan hjälper till med ansökan om assistansersättning.

Du som har funktionsnedsättning kan få ledsagning för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad.

Syftet med ledsagning är att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Avlösarservice är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I samband med att stöd enligt LSS blir beviljat ska du erbjudas en så kallad individuell plan. Du kan alltid begära att få en individuell plan.

Syftet med planen är att du själv ska ha inflytande och överblick över de åtgärder som planeras för dig. Den individuella planen ska också underlätta samordningen mellan de som har ansvaret för olika typer av stöd, till exempel Försäkringskassan och hemsjukvården. Själva samordningen mellan de olika aktörerna är kommunens ansvar.

Planen ska skrivas tillsammans med den som behöver stöd och de som beslutar om stöd. Planen ska innehålla både beslutade och planerade insatser. Även insatser som görs av andra än kommunen eller landstinget ska finnas med.

Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året så att det stöd du får verkligen motsvarar de behov du har.

Kontakt