Lyssna på sidan Lyssna

Socialtjänstens öppenvård 0-19 år

Socialtjänstens familjepedagoger och fältassistenter kan hjälpa dig med frågor och funderingar du kan ha om ditt barn eller ungdom, din familjesituation eller kring att vara förälder. Här kan du också få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation.

Vi arbetar med råd och stödsamtal, föräldrautbildningar och gruppverksamheter för barn och ungdomar.

Vi arbetar också med familjer, barn och ungdomar 0-19 år på uppdrag av barn och ungdomsgruppens socialsekreterare. Arbetet sker inom den öppna barn- och ungdomsvården.

Arbetet innebär att pedagogiskt hjälpa familjer som behöver stöd genom individanpassade insatser som till exempel hembesök och råd och stödsamtal

Gruppen arbetar även med allmänt förebyggande och uppsökande arbete med barn och ungdomar. Detta sker till exempel genom besök i kommunens skolor samt fältarbete på vissa helger och kvällar.

Kontakt

Familjepedagoger och fältpedagoger

076-697 62 69