Daglig verksamhet

Daglig verksamhet i Sävsjö Kommun ska kännetecknas av ett bemötande som gör att man känner sig trygg och respekterad. Varje person i yrkesverksam ålder ska ha en individuell målsättning och efter förmåga erbjudas en anpassad och stimulerande daglig verksamhet. Vi vill i samarbete med socialpsykiatrin utveckla arbete och sysselsättning på företag och i offentlig verksamhet.

Sävsjö Kommuns dagliga verksamhet sysselsätter i dagsläget omkring 50 personer.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ger rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service om man behöver sådan hjälp i sin livsföring och om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

Målet för LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra, med goda levnadsvillkor. Vi ser det som vår uppgift att uppfylla lagens intentioner och att erbjuda en daglig verksamhet med med utgångspunkt för varje persons bästa.

Kontakt

AME Service
Skolgatan 1 A
576 36 SävsjöFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.