Boende barn

Boende för barn

Barn och ungdomar med funktionshinder kan i vissa fall behöva bo utanför den egna familjen. Dessa insatser kan komma i fråga först om barnet trots stödinsatser i hemmet, inte kan bo kvar där.

Behovet av annat boende kan vara orsakat av ett särskilt komplicerat funktionshinder eller av att barnet behöver en särskilt anpassad utbildning utanför hemorten och inte har möjlighet att pendla till hemmet.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt

Myndighet vuxna
Villagatan 10 - 12
576 80 SävsjöFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.