Lyssna på sidan Lyssna
Hund som sitter bland vitsippor

Information om hundar i naturen

Publicerad:

Det är viktigt att du respekterar de regler som gäller för hundar och hundägare, till exempel när din hund ska vara kopplad och att du plockar upp efter din hund.

Håll extra uppsikt över din hund mellan 1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det står i lagen om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att ”springa lösa i marker där det finns vilt”.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande. Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilda djur.

Du som hundägare har ett strikt ansvar att din hund inte orsakar ”skador eller avsevärda olägenheter”. De lagar och lokala regler som finns är bland annat till för att både djur och människor ska ha det bra tillsammans på våra gemensamma allmänna platser.

När ska hundar vara kopplade?

I de lokala ordningsföreskrifterna i Sävsjö kommun står det att hundar ska vara kopplade på

  • allmänna badplatser,
  • lekplatser,
  • i parker och planteringar,
  • allmänna begravningsplatser,
  • försäljningsplatser medan torghandel pågår,
  • anlagda motionsspår, exempelvis elljusspår.

Tikar som löper ska vara kopplade

Tikar som löper ska vara kopplade på offentliga platser inom hela kommunen.