Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Är du orolig för dina alkohol- eller drogvanor eller ditt spelande? Eller känner du oro för någon i din närhet som har problem med alkohol, narkotika eller spel?
Socialtjänsten erbjuder genom missbruksenheten MoA olika former av stöd för dig över 18 år eller dina anhöriga. Du kan vara anonym, när du tar kontakt med oss. Öppenvårdens behandlare erbjuder råd och stöd utan biståndsbeslut. Du kan få hjälp via telefon eller träffa en behandlare för upp till fem samtal utan att vi dokumenterar. 

Alkohol- och narkotikaupplysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkoholhjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdguiden - alkohol och tobaklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen - missbruk och beroendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödlinjen för spelare och anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Spelpreventionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cannabishjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Akut hjälp

Vid behov av akut hjälp – ring 112.
Är det utanför kontorstid och du har ett akut ärende, som inte kan vänta till nästkommande vardag, kan du ringa socialjouren via SOS-Alarm 112.

Vård och behandling

Missbruksenheten MoA erbjuder olika vård- och behandlingsinsatser, beroende på hur allvarliga problemen är.

Du kan efter kontakt med missbruksenheten ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Du träffar då en socialsekreterare, som tillsammans med dig genomför en utredning för att kunna bedöma vilken hjälp du behöver. Du får information om MoA och vad vi kan erbjuda.

Under utredningen kommer socialsekreteraren och du överens om vilka insatser som är mest lämpliga för dig. Ni upprättar en vårdplan utifrån behandlingens syfte och dina egna mål.

Efter utredningen beslutas om en insats. Behandlingen kan sedan genomföras i öppenvården eller dygnet-runt-vård. Din vårdplan ligger till grund för insatserna och anpassas löpande tillsammans med dig fram till dess att insatsen avslutas.

Läs mer om våra behandlingsmetoder vi länkarna till höger.

Alla insatser ska så långt som möjligt genomföras på frivillig väg. I särskilt allvarliga fall kan dock socialtjänsten ha en skyldighet att ingripa utan samtycke enlig lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Folder om Sävsjö kommuns missbruksvårdPDF

Missbruksvård -LVMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbete med hälso- och sjukvården

Missbruksenheten MoA samarbetar med Beroendemottagningen Länssjukhuset Ryhov vid läkemedelsassisterad underhållsbehandling (LARO).
När du har behov av insatser från både kommunens socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård ska kommunen tillsammans med landstinget och dig upprätta en individuell plan (SIP). Av den ska det framgå vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vad och vem som har det övergripande ansvaret.

Beroendemottagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Case Managementlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklagan

Har du ansökt om en insats, men fått ett avslag? Du har rätt att överklaga ett avslagsbeslut till Förvaltningsrätten. Hur du överklagar framgår av beslutet. Vill du ha hjälp med att utforma ditt överklagande, så är vi skyldiga att hjälpa dig med det.

Synpunkter och klagomål

Vi vill att våra verksamheter ska vara så bra som möjligt. Du har möjlighet att lämna klagomål, synpunkter eller idéer på verksamheten inom stöd och omsorg. Se länk till höger

Kontakt

Individ- och familjeomsorg
Villagatan 12
576 80 Sävsjö
socialen.soc@savsjo.se
0382-154 60

Telefontid ekonomiskt bistånd: 8.30 - 9.30.
Telefontid biståndshandläggare 8.00 - 9.30.
Telefontid barn och unga 8.30 - 9.30Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.