Välfärdsrådet

Välfärdsrådet

Välfärdsrådet består av förvaltningschefer och representanter från kommunstyrelsen, landstinget, räddningstjänsten, polisen samt näringslivet.

Välfärdsrådet ett råd för olika samverkanspartners som gemensamt arbetar med brottsförebyggande och hälsofrämjande frågor för att uppnå en positiv samhällsutveckling i kommunen.

Syftet är att långsiktigt förbättra folkhälsan och förebygga brottslighet för en social och miljömässig hållbar utveckling i kommunen.

Välfärdsrådet i Sävsjö kommun bildades 2004, då slogs det lokala Brottsförebyggande rådet och kommunens Folkhälsoråd ihop.

Arbetet i Välfärdsrådet ska genomsyras av tre perspektiv:

  • FN:s konvention om barns rättigheter
  • Genderperspektiv
  • Jämlikhetsperspektiv

Välfärd är en viktig förutsättning för att befolkningen ska kunna leva ett gott liv.

Ledamöter

Stefan Gustafsson, (KD) kommunstyrelsens ordförandeLena Persson, (S) kommunstyrelsenJan Holmqvist, kommunchefStefan Claesson, skolchefMiriam Markusson Berg, socialchefMarcus Tingvall, ställföreträdande teknisk chefOla Bengtsson, kultur- och fritidschefLars-Göran Andersson, räddningschefTherese Rostedt, folkhälsoplanerarePeter Stålhammar, verksamhetschef vårdcentralenVibe Sten Ramberg, Vrigstad läkarmottagningHelen Flink, familjecentralenAnders Sjöö, polisenhet Höglandet
KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.