Välfärdsrådet

Välfärdsrådet

Välfärdsrådet består av förvaltningschefer och representanter från kommunstyrelsen, landstinget, räddningstjänsten, polisen samt näringslivet.

Välfärdsrådet ett råd för olika samverkanspartners som gemensamt arbetar med brottsförebyggande och hälsofrämjande frågor för att uppnå en positiv samhällsutveckling i kommunen.

Syftet är att långsiktigt förbättra folkhälsan och förebygga brottslighet för en social och miljömässig hållbar utveckling i kommunen.

Välfärdsrådet i Sävsjö kommun bildades 2004, då slogs det lokala Brottsförebyggande rådet och kommunens Folkhälsoråd ihop.

Arbetet i Välfärdsrådet ska genomsyras av tre perspektiv:

  • FN:s konvention om barns rättigheter
  • Genderperspektiv
  • Jämlikhetsperspektiv

Välfärd är en viktig förutsättning för att befolkningen ska kunna leva ett gott liv.

Läs kommunrapporten "Folkhälsoenkät Ung 2017"


Ledamöter i Välfärdsrådet

Stefan Gustafsson, (KD) kommunstyrelsens ordförandeKerstin Hwirf (S) ordförande socialnämndenFredrik Håkansson (KD) ordförande barn- och utbildningsnämndenJan Holmqvist, kommunchefStefan Claesson, barn- och utbildningschefMiriam Markusson Berg, socialchefErika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningenTommy Fors, ställföreträdande räddningschefTherese Rostedt, utvecklingsledareAnne-Margreth Floengård, verksamhetschef vårdcentralenHelen Flink, familjecentralenAnders Sjöö, polisenhet HöglandetCharlotte Jerkelund, folkhälsoplanerareKontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.