Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala rådet för pensionärsfrågor

Kommunala rådet för pensionärsfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Rådets verksamhet syftar till:

  • Att förstärka pensionärsorganisationernas inflytande i frågor som rör äldre.
  • Att verka för att pensionärernas frågor tas med i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Att initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • Att vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna.

Ledamöter och ersättare

Lista på ledamöter och ersättare i Kommunala rådet för pensionärsfrågor. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Mötestider 2022

  • 24 mars
  • 8 juni
  • 22 september
  • 24 november

Protokoll

Kontakt

Socialchef

Linda Björk Funktionsbrevlåda socialförvaltningen

0382-154 60 Socialförvaltningens växel

0382-152 00 Sävsjö kommuns huvudväxel

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö