Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) består av representanter från brukarorganisationer samt kommunala nämnder och styrelser.

KRF är bland annat ett samverkansorgan mellan medlemsorganisationer och kommunala nämnder och styrelser. KRF är också en remissinstans för styrelser och nämnder i frågor som rör funktionshinder.

Ordinarie ledamöter

 1. Gunnel Lundgren (KD)
 2. Bengt Swerlander (KD)
 3. Ingrid Ivarsson (S) (ordförande)
 4. Anette Gustafsson (C)
 5. Jan-Ove Fransson (M)
 6. Peter Evertsson (SD)
 7. Ann-Katrin Andersson, representant för Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB)
 8. Catharina Johansson, representant för Reumatikerförbundet
 9. Bengt Kanstedt, representant för Synskadades Riksförbund (SRF)
 10. Ejnar Edin, representant för Hörselskadades Riksförbund (HRF)
 11. Kjell Andersson, Psoriasisförbundet
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.