Lyssna på sidan Lyssna
Gruppboende på Odengatan

Socialförvaltning

Socialförvaltningen ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom dessa områden:

  • individ
  • familj
  • äldre -och funktionshinder
  • arbete
  • sysselsättning
  • integration
  • hälso-och sjukvård
  • rehabilitering i särskilda och ordinära boenden.

Socialnämndens inriktningsmål som utgör grunden för kvalitet är: självbestämmande och integritet, trygghet, tillgänglighet, kontinuitet samt ett meningsfullt liv. Detta är grundstenarna i de för verksamheten styrande lagstiftningarna. Samtliga verksamheter inom förvaltningen ska på olika sätt sträva efter att nå dessa mål.

Kontakt

Socialchef

Linda Björk Funktionsbrevlåda socialförvaltningen

0382-154 60 Socialförvaltningens växel

0382-152 00 Sävsjö kommuns huvudväxel

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö