Radon

Radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet (halveringstid) sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa. Enligt miljöbalken kan myndigheterna kräva att fastighetsägaren sänker halten under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft), som är riktvärdet för befintliga byggnader. Enligt Boverkets byggregler är gränsvärdet för nybyggda hus 200 Bq/m3.

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta.

Som köpare av en fastighet måste du själv övertyga dig om att huset inte har radonproblem. Anlita därför en mäklare som hjälper till med att ordna en mätning, eller beställ själv om köpet görs upp utan mäklare. Se till att du får ett protokoll på radonmätningen.

 

Kontakt

Myndighetsförvaltningen
Odengatan 55
576 31 Sävsjö

Myndighetschef
Maria Thulin
0382 - 152 52Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.