Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Bostäder ska vara ett skydd mot störningar som kan medföra olägenheter för människors hälsa och skötas så att olägenheter inte uppstår. Värme, kyla, luftföroreningar, drag, fukt, buller, radon och andra liknande faktorer kan utgöra störningar. Fastighetsägaren ska underhålla och sköta fastigheten så att den inte ger upphov till besvär eller sjukdomar hos de boende. Fastighetsägaren ska ha en egenkontroll som på begäran ska kunna redovisas till miljö- och byggenheten.

Om du upplever en störning i ditt boende, som du anser är en olägenhet för din hälsa, ska du i första hand kontakta den som orsakar störningen eller din fastighetsägare. Om störningen kvarstår efter det kan miljö- och byggenheten kontaktas.

Om du misstänker att inomhusmiljön på förskola eller i skolan gör att dina barn får allergiska besvär bör du i första hand ta kontakt med ansvarig inom barn- och utbildningsförvaltningen. Du kan vända dig till myndighetysförvaltningen för råd och hjälp om ni inte kommer tillrätta med problemen.

Om en bedömning av ovanstående ärenden görs med stöd av miljöbalken kan miljö- och byggenheten ställa krav på åtgärder.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen
Odengatan 55
576 31 Sävsjö

Myndighetschef
Maria Thulin
0382 - 152 52Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.