Områdesbestämmelser för riksintresset vid Vallsjö gamla kyrka

Områdesbestämmelser för riksintresset vid Vallsjö gamla kyrka

Kommunen har upprättat ett förslag för områdesbestämmelser för riksintresset vid Vallsjö gamla kyrka, Sävsjö kommun. Området omfattas av flera allmänna intressen. Vallsjö gamla kyrka och Vallsjö gård berörs i nuläget inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. För att visa kommunens intentioner, vägleda kommande processer och skydda de värden som finns inom området har utvecklingsavdelningen upprättat områdesbestämmelser för området.

Ärendet handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet ska förslaget, efter eventuella ändringar, ställas ut för granskning. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som framför skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningsskedet och som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga även på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset under perioden 
20 december 2018 - 28 januari 2019.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö,
alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 28 januari 2019.

Upplysningar lämnas av Karolina Rellme, telefon 0382-154 13.

Handlingar granskning:

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.