Lyssna på sidan Lyssna

Kvickaliden

Läs mer om:

Kvickaliden

Syftet med planen är att lämplighetspröva befintlig markanvändning, klargöra och skapa byggrätter samt anpassa gatumarkens utformning och utbredning.

Detaljplanen ska långsiktigt legalisera vad marken får användas till, kvartersgränsernas lägen och byggnaders utformning och placering. Mark som behövs som allmän platsmark/gata redovisas.

Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2015-09-21 och planen vann laga kraft 2016-01-18.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.