Lyssna på sidan Lyssna

Eksjöhovgård 7:4 m.fl.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Eksjöhovgård 7:4 m.fl. 2016-03-21. Planen vann laga kraft 2016-04-25.

Aktuellt område är beläget omedelbart öster om Sävsjö samhälle och utmed gamla Häradsvägen mot Vallsjö kyrka. I kommunens gällande översiktsplan har aktuellt område pekats ut som lämpligt för nya bostäder samt som tomtreserv för framtiden.

Utbyggnad av infrastruktur såsom gata, vatten- och avlopp bedöms påbörjas hösten 2016. Om ni är intresserade av att köpa tomt av kommunen kontakta samhällsbyggnadsavdelningen.

Ytterligare upplysningar lämnas av samhällsbyggnadsenheten
telefon 0382-152 00.

För aktuellt område har även ett illustration i form av ett gestaltningsprogram tagits fram. I materialet redovsisas tilltänkta tomter. Observera att byggnader och tomters utformning i materialet endast är en illustration och inget bindande avseende utformning, antal våningar etc.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg

Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg

Vakant

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.