Lyssna på sidan Lyssna

Ändring genom tillägg till detaljplanen för sydöstra delen av Sävsjö municipalsamhälle - lagakraft 24:e oktober 1947 - Sävsjö kommun

Kommunen har upprättat ett tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning som omfattar hela kvarteret Gjutaren. Förslaget har varit utställt på samråd under perioden 2017-01-05 till och med 2017-01-30. Detta tillägg syftar till att upphäva en tomtindelning som inte behövs. Eftersom tomtindelningsplaner nu är bestämmelser i gällande detaljplaner kan en äldre sådan motverka en ändamålsenlig utveckling av marken, om den i övrigt är planenlig.

Ändringen har vunnit laga kraft.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg

Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg

Vakant

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.