Planprogram för del av nytt handels- och industriområde,
del av Sävsjö 12:2 m.fl.
Mejensjöområdet i anslutning till Sävsjö tätort.

Planprogram för del av nytt handels- och industriområde, del av Sävsjö 12:2 m.fl. Mejensjöområdet i anslutning till Sävsjö tätort.

Sävsjö kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för del av nytt handels- och industriområde i Mejensjöområdet, Sävsjö tätort.

Syftet med programmet är att utgöra underlag för kommande detaljplaneläggning i området. Programmet har upprättats som start på en detaljplaneprocess för att få fram planlagd industrimark.

Handlingarna finns tillgängliga för programsamråd på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset, Sävsjö, samt på kommunens hemsida under perioden 2019-04-01 - 2019-04-25.

Eventuella synpunkter lämnas genom e-tjänst, länk nedan, senast 2019-04-25.

Upplysningar lämnas av Karolina Rellme 0382-154 13.

PlanprogramPDF


E-tjänst yttrande detaljplanlänk till annan webbplats

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.