Detaljplan för Lundby 2:18 och del av Lundby 2:19, Vrigstad samhälle, Sävsjö kommun

Läs mer om:

Detaljplan för Lundby 2:18 och del av Lundby 2:19, Vrigstad samhälle, Sävsjö kommun

Kommunen har upprättat ett planförslag för Lundby 2:18 och del av Lundby 2:19 i Vrigstad samhälle, Sävsjö kommun. Handlingarna har varit ute på samråd under tiden 2019-03-04 – 2019-03-28. Granskningshandlingarna finns även tillgängliga på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset.

Lundby är beläget vid Slättsjön, cirka 1,5 km från Vrigstad centrum. Syftet med planen är att utreda områdets lämplighet för nya bostäder.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet ska planförslaget, efter eventuella ändringar, ställas ut för granskning. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som framför skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningsskedet och som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

Synpunkterna ska vara oss tillhanda senast 16 oktober 2019.

Samhällsbyggnadsenheten
Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö

Alternativt via mail till
sambygg@savsjo.se

Upplysningar lämnas av Karolina Rellme, telefon 0382-154 13

Planhandlingar granskning

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg
Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg
Åsa Elmersson
0382-154 12Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.