Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för Ljuset 8, Sävsjö tätort

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för Ljuset 8, Sävsjö tätort. Ljuset 8 är beläget i västra Sävsjö strax norr om centrum. Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbyggnation med inslag av centrumverksamhet.

Planprocessen

Se hela processen och vad som händer i varje steg.

Text

Text

Aktuellt steg i planprocessen:

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter denna granskning ska förslaget senare antas, förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som under samråds- eller granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset, Sävsjö, under perioden 25 november 2020 till 17 december 2020.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 17 december 2020.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadsenheten.

Planhandlingar granskning:

Text

Text

Text

Vill du läsa mer om vad en detaljplan är, gå till huvudsidan för detaljplaner.

Kontakt

Samhällsbyggnadnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Planstrateg

Karolina Rellme
0382-154 13

Mark- och exploateringsstrateg

Vakant

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.