Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag för att uppnå miljömålen


Kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder kan söka bidrag från Länsstyrelsen i Jönköping.

Du kan till exempel söka bidrag för:

  • Att du investerat i solceller.
  • Att ni i er ideella förening renoverar en allmän samlingslokal, till exempel en bygdegård.
  • Att ditt företag vidtar åtgärder som minskar koldioxidutsläppen.
  • Att du eller din förening tar hand om gamla kulturbyggnader och kulturmiljöer.
  • Att röja och märka upp vandringsleder.
  • Samt mycket, mycket mer...

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Dessa finns sammanställda i Länsstyrelsens skrift "Bidrag att söka för att uppnå miljömålen". Sammanställningen ska ge övergripande information om vad det innebär och hur du ansöker. Mer information om de olika bidragen får du hos respektive myndighet. I denna sammanställningen lyfts endast de stöd som har en tydlig koppling till miljöåtgärder. Det kan finnas andra stöd som indirekt har positiva miljöeffekter.

Bidrag att söka för att uppnå miljömålen Länk till annan webbplats..

Mer information om stöd i miljömålsarbete hittar du på Länsstyrelsens hemsidan Länk till annan webbplats.