Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag för att uppnå miljömålen


Kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder kan söka bidrag från Länsstyrelsen i Jönköping.

Du kan till exempel söka bidrag för:

  • Att du investerat i solceller.
  • Att ni i er ideella förening renoverar en allmän samlingslokal, till exempel en bygdegård.
  • Att ditt företag vidtar åtgärder som minskar koldioxidutsläppen.
  • Att du eller din förening tar hand om gamla kulturbyggnader och kulturmiljöer.
  • Att röja och märka upp vandringsleder.
  • Samt mycket, mycket mer...

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Dessa finns sammanställda i Länsstyrelsens skrift "Bidrag att söka för att uppnå miljömålen". Sammanställningen ska ge övergripande information om vad det innebär och hur du ansöker. Mer information om de olika bidragen får du hos respektive myndighet. I denna sammanställningen lyfts endast de stöd som har en tydlig koppling till miljöåtgärder. Det kan finnas andra stöd som indirekt har positiva miljöeffekter.

Bidrag att söka för att uppnå miljömålenlänk till annan webbplats.

Mer information om stöd i miljömålsarbete hittar du på Länsstyrelsens hemsidanlänk till annan webbplats

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.