Njudung Energi

Njudung Energi

Farliga ämnen

Tabellen nedan redogör för de farliga ämnen som förekommer inom verksamheten. Dessa ämnen omfattas av gällande krav om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt lagen (SFS 1999:381), förordningen (SFS 2015:236) samt föreskriften MSBFS 2015:8. Förutom nedanstående ämne(n) finns inga farliga ämnen i sådana mängder att gränsvärdet för den lägre nivån överskrids. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara finns till och med 2018.

Farligt ämne

EG-nr

Maximalt lagrad mängd

Fysikalisk form

Ämneskategori

Gränsvärde

Gasol

200-827-9

49,8 ton

Tryckkondenserad gas

Petroleumprodukt

Lägre >10 ton

Högre >50 ton

Verksamhetsbeskrivning

Njudung Energi har ett gasolnät för industrikunder i södra industriområdet i Sävsjö. Anläggningen är placerad cirka 75 meter från närmaste fastighet (industribyggnad). Gasollagret fylls maximal med 49,8 ton. Gasolen levereras i flytande form till Sävsjö och lossas till gasollagret. När gasen sedan överförs till distributionsnätet förångas den genom trycksänkning och tillförsel av värme.

 

Omgivning

Gasolanläggningen är belägen i ett industriområde i den södra utkanten av Sävsjö i Jönköping län på Smedgatan (fastighet Fåtöljen 6). Lossning av gasol i vätskefas sker från en tankbil på särskild uppställningsplats cirka 25 meter från cisternen. Gasolen tas ut i vätskefas och leds till förångare i byggnad på området. Den förångade gasolen leds sedan via regulator ut till gasnät med ett tryck som understiger 400 kPa. De omkringliggande verksamheter som finns i närheten av anläggningen listas nedan.

 • A-lackering AB
 • Snickarlaget Norden AB
 • Läckes Måleri AB
 • ML Bildemontering AB
 • Holst Åkeri AB
 • Holst Gräv AB
 • U Larssons Lack AB
 • Sävsjösläpet AB
 • Anti Corr i Sävsjö AB
 • Mekonomen Sverige Bilverkstad Sävsjö
 • FordonsGas Sverige AB

Tillsynsbesök och mer information

Länsstyrelsen kommer fortlöpande bedriva tillsyn över verksamheten minst vart tredje år. Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.

Njudung Energis kontaktpersoner:

Peter Nilsson avdelningschef telefon 0383 763832

Gasolföreståndare Christer Rostedt 0383 763906

Stf Gasolföreståndare Ove Rosling 070 648 27 58

Levererar gasol för värme och process till två anläggningar Lulles, A-lack

Sevesoanläggning lägre kravnivån.

Tillsyn

Gasolstation har tillsyn vid tre tillfällen varje vecka året runt.

MSB

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, läs mer om direktivet och lagstiftningen på www.msb.se/sevesolänk till annan webbplats

 

Om en olycka inträffar

Om ett tillbud eller en olycka inträffar så är bolagets rutin att räddningstjänsten ska larmas via SOS Alarm 112. Allmänheten ska invänta räddningstjänsten, hålla sig borta från anläggningen och inte försöka ingripa.

 

Varningssystem

Allmänheten kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Räddningsledaren talar då om i VMA vilka åtgärder som allmänheten ska vidta för att skydda sig

 

Kontakt

Njudungenergi i Sävsjö AB
Box 172

576 24 Sävsjö
Besöksadress

Verksamhetsansvarig

Kontaktuppgifter verksamhetsansvarig

Smedgatan 40

576 24 Sävsjö

Peter Nilsson

 

 

Peter.nilsson@njudung.se

Tel 0383-763832

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.