Lyssna på sidan Lyssna

Utsättning och lägeskontroll

Utsättning

Inom planlagt område är det, i normalfallet, krav på att kommunen ska sätta ut en ny- eller tillbyggnad i samband med att bygglov ges. Detta är för att säkerställa att byggnaden kommer i det läge som har godkänts i samband med lovet.

Lägeskontroll

Om byggherren har tillgång till egna utsättare med tillräcklig sakkunskap kan godkännande ges att dessa själva utför utsättning. Då utför kommunen en lägeskontroll i samband med färdigställande att så verkligen har skett.