Lyssna på sidan Lyssna

Strandskydd och LIS-områden

Strandskydd

Omkring vattendrag och sjöar gäller generellt skydd på 100 meter på båda sidor om strandlinjen. Skyddet har har två syften. Dels är det för att trygga allmänhetens tillgång till strandområdet och dels för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom detta område får ingen byggnation ske eller andra åtgärder som kan avhålla allmänheten från att vara i området. Det finns dock, i enstaka fall, särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet.

Läs mer om strandskydd på Boverket här Länk till annan webbplats.

 

LIS-område - landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunen har möjlighet att i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet är framförallt till för att skapa långsiktiga arbetstillfällen och grund för service på landsbygden. Framförallt är det sådan verksamhet som kan ha behov av ett strandnära läge. För att nya bostäder ska kunna byggas inom dessa områden är kravet att det ska byggas i anslutning till redan befintliga bostadshus. I normalfallet ska ändå en remsa på 20 meter lämnas orörd i anslutning till strandkanten.

Kartan visar de områden som är utpekade som LIS-områden. Det är möjligt att zooma och panorera i kartan och få fram mer information om områden genom att klicka på dessa.