Lyssna på sidan Lyssna

Checklista för inlämnande av bygglovshandlingar

Denna checklista beskriver vilka handlingar vi på bygglovsenheten vill ha in i samband med bygglov samt på vilket sätt vi vill att dessa handlingar ska lämnas in.

Bygglov

Ansökan om bygglov ska lämnas in i god tid före byggstart. Varje ärende är unikt och vi kan först avgöra hur lång handläggningstiden blir när vi börjar granska ditt ärende.

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. De ska vara skalenliga och innehålla skalmått. Det räcker med en uppsättning handlingar. Det ska klart och tydligt framgå på ritningen och i tillhörande text vad bygglovet gäller och i vilken omfattning.

Vid en ändring ska det framgå vad som ändrats.

Följande handlingar ska lämnas in i bygglovsansökan

 • Bygglovsansökan
 • Fasadritning 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
 • Situationsplan 1:400. På situationsplanen ska du rita in byggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått.
 • Planritning 1:100. På planritningen ska du rita in till rumsfunktioner, som till exempel toalett, kök med mera, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar. Du ska också redovisa tillgängligheten i huset.
 • Sektionsritning 1:100. På sektionsritningen ska du rita in huset i genomskärning (snitt) från sidan. Den ska visa bland annat golv, bjälklag och tak.
 • Teknisk beskrivning.
 • Anmälan av kontrollansvarig.

Inför tekniskt samråd

När ni skickar digitala handlingar till oss ska de komprimeras (zip-fil) samt delas in i respektive kategori.

Digitala handlingar ska skickas till vår funktionsbrevlåda miljöochbygg@savsjo.se Skicka alltså inte direkt till handläggaren, där de lätt kan bli liggande länge vid exempelvis semester och sjukdom.

De handlingar som efterfrågas till det tekniska samrådet, vill kommunen ha in enligt följande:

 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritningar 1:20/1:10. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
 • Energibalansberäkning.
 • Färdigställandeskydd.
 • Brandskyddsdokumentation.
 • Eventuell ritning över värme, ventilation och vatten.
 • Intyg om dimensioneringskontroll.
 • Geoteknisk undersökning.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Byggnadsinspektör

Timmy Abelsson
0382-152 54

Byggnadsinspektör

Marek Widegren
0382-152 64