Det krävs bygglov för tillbyggnad. På vissa platser får man dock göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan bygglov.

Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:

För att säkerställa att kriterierna uppfylls, kontakta en byggnadsinspektör på myndighetsförvaltingen för rådgivning.

På Boverkets hemsida finns mer information om sammanhållen bebyggelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

sjalvservice.savsjo.se/bygglov Länk till annan webbplats.