Lyssna på sidan Lyssna

Radon

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Om man under lång tid andas in dessa kan lungcancer utvecklas.

Radon kan komma från mark, vatten samt vissa sorters byggnadsmaterial. Halten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Riktvärdet för radon i inomhusluft är en radonhalt på högst 200 Bq/m³.

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är genom mätning. Mätningen ska göras under minst två månaders tid mellan 1 oktober och 30 april.

Om du vill mäta radonhalten i din bostad kan du beställa mätdosor via myndighetsförvaltningen. Kontakta oss på 0382-152 62 för mer information.

Som småhusägare kan du söka bidrag för att sanera radon i din bostad om radonhalten överstiger 200 Bq/m³. Du kan läsa mer på Boverkets hemsida.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.