Grundsärskola

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever med en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål.

Grundsärskolan är anpassad efter varje elevs förutsättningar och omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa.

En rättighet

För att ha rätt att läsa efter grundsärskolans kursplan görs en utredning av eleven. I utredningen ingår fyra bedömningar, pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social.

Inriktningar

Inom grundsärskolan finns två inriktningar, en mot ämnen och en mot ämnesområden. Inriktning mot ämnesområden är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Utbildning

Utbildning i grundsärskolan ska ge eleven kunskap, värden och social gemenskap. Den ska bidra till elevens personliga utveckling och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Lokal

I Sävsjö kommun är grundsärskolan 1-9 lokalintegrerad på Hägneskolan, F-6.

Betyg, omdöme

Elev som läser efter grundsärskolans kursplan har rätt till betyg från och med år 6 om eleven själv eller dennes vårdnadshavare begär det. Elev som läser inriktning mot ämnesområden får studieomdöme efter år 9.

Kontakt

Hägneskolan
Rönnbärsvägen 2
576 33 Sävsjö
0382-153 45
Fax: 0382-153 39

Rektor
Anna-Carin Petersson
0382-153 40

Assistent
Hanna Johansson, arbetar måndag och onsdag.
0382-155 67Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.