Lyssna på sidan Lyssna

Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden
organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar
möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

På Aleholm har du har möjlighet att starta, driva och utveckla ett UF-företag under din gymnasietid. Detta innebär att du gör affärer på riktigt.